Aktuální znění

Uznání dluhu ve smyslu zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník

vytvořte si vlastní uznání dluhu rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Jak postupovat při vytvoření uznání dluhu na stránce uznanidluhu.cz

Použití aplikace je zdarma a bez nutnosti registrace. Uznání dluhu budete mít vypracované zaručeně správně a úplně.

Při vytvoření uznání dluhu postupujte takto:

 • Nejdříve je třeba označit dlužníka.
 • Vyberte si z možností, které dává systém na výběr:

  • a) fyzická osoba nepodnikateľ,
  • b) fyzická osoba podnikatel,
  • c) Právnická lidí

  Po výběru dlužníka je třeba vyplnit údaje o dlužníkovi. Pokud je dlužníkem fyzická osoba nepodnikatel je třeba vyplnit:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • trvalý pobyt
  • bydliště
  • občanství
  • Pokud jste si vybrali fyzickou osobu podnikatele je třeba vyplnit (podle živnostenského rejstříkuk)
  • obchodní jméno dlužníka
  • IČO dlužníka
  • sídlo dlužníka
  • Pokud jste si vybrali jako dlužníka právnickou osobu je třeba vyplnit (podle obchodního rejstříku)
  • obchodní jméno dlužníka
  • IČO dlužníka
  • Sídlo dlužníka

  Tyto údaje jsou dostatečné na řádnou identifikaci dlužníka.

 • Stejným způsobem je třeba dále vyplnit údaje věřitele (tj toho, komu dlužník dluží peníze)
 • Vypište výši dluhu (čísly a slovy)
 • Důležitou častou je vyplnění důvodu vzniku dluhu. V této části byste měli uvést, kdy vznikl dluh, na základě jakého úkonu (titulu resp. Smlouvy) a jestliže dlužník část dluhu již uhradil, tak je to třeba také uvést, aby byla zřejmá nejen původní výše dluhu ale i aktuální výše dluhu.
 • V další části si vyberete, zda má dlužník vrátit dluh
  • Jednorázově (uvedete i datum vrácení dluhu)
  • V měsíčních splátkách (uvedete výši měsíční splátky a vyberete, v který den bude splátka splatná)
  • Jiným způsobem (který je třeba uvést) - tuto kolonku vyplňujete tehdy, kdy dlužník neuhradí dluh ani jednorázově a ani v měsíčních splátkách, ale například v týdenních splátkách nebo dvouměsíčních, případně kombinovaně různé dny. Zde je třeba přesně specifikovat, kdy bude splátka splatná av jaké výši.

  V další části si vyberete z možností, jak chcete aby Vám dlužník vrátil dluh, zda to má být převodem na účet nebo v hotovosti. Pokud si zvolíte "převodem na účet", pak je třeba dopsat i číslo účtu, kam má dlužník peníze převést, když bude půjčku vracet. Pokud má dlužník peníze vrátit v hotovosti, do smlouvy jsme zakomponovali, že to má být v místě bydliště věřitele, protože, pokud by tato skutečnost nebyla uvedena, platilo by, že dluh je splatný v místě bydliště dlužníka. U soudu byste museli dokazovat, že jste u dlužníka byli a žádali ho o úhradu půjčky.

 • V případě, že se chcete s dlužníkem dohodnout na dalších podmínkách, které nejsou upraveny v tomto uznání dluhu, můžete je vložit do této části. Můžete se dohodnout například na smluvní pokutě, případně jiné sankci pro dlužníka.
 • V další části vyplníte místo (obec nebo město), ve kterém se bude uznání dluhu podepisovat.
 • Stisknete "Stáhnout".
 • Systém vám vygeneruje dokument ve formátu PDF, který podepíše věřitel a dlužník. Nezapomeňte dopsat rukou i datum podpisu.

Určitě doporučujeme nechat ověřit podpis dlužníka na tomto dokumentu.